Beseda: 30 let od sametové revoluce

V úterý 26. 11. 2019 se od 10:00 hod. konala beseda s pamětníkem sametové revoluce ve Vysokém nad Jizerou. Žáci 7. – 9. třídy nejdříve shlédli tematický film Dopisy psané přes železnou oponu, který mapoval údálosti 12 měsíců před 17. listopadem 1989, a poté následovalo vyprávění pozvaného pamětníka, pana Karla Bárty.