Dokumenty

Dokumenty školy

Dokument Popis Odkaz
Školní řád Školní řád – ZŠ Vysoké nad Jizerou Stáhnout
Řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny – ZŠ vysoké nad Jizerou Stáhnout
ŠD-dodatek Dodatek č. 1 k řádu ŠD Stáhnout
Řád školní jídelny  Řád školní jídelny – ZŠ vysoké nad Jizerou, akt. 1. 2. 2020 Stáhnout
ŠVP Školní vzdělávací program ver. 2016 Stáhnout
ŠVP-dodatek Dodatek č. 1 k ŠVP ver. 2016 Stáhnout
ŠVP-dodatek Dodatek č. 2 k ŠVP ver. 2016 Stáhnout
ŠVP-dodatek Dodatek č. 3 k ŠVP ver. 2016 Stáhnout
ŠVP ŠD Školní vzdělávací program pro školní družinu ver. 2016 Stáhnout
Koncepce domácí přípravy Koncepce domácí přípravy žáků ZŠ Vysoké n. Jiz. Stáhnout

 

Výroční zprávy a hospodaření

Dokument Popis Odkaz
Výroční zpráva 2019 Výroční zpráva školy o poskytování informací za rok 2019 Stáhnout
Výroční zpráva 2018 Výroční zpráva školy o poskytování informací za rok 2018 Stáhnout
Výroční zpráva 2017 Výroční zpráva školy o poskytování informací za rok 2017 Stáhnout
Výroční zpráva 2018/2019 Výroční zpráva školy za rok 2018-2019 Stáhnout
Výroční zpráva 2017/2018 Výroční zpráva školy za rok 2017-2018 Stáhnout
Výroční zpráva 2016/2017 Výroční zpráva školy za rok 2016-2017 Stáhnout
Zpráva o hospodaření 2018 Zpráva o hospodaření školy 2018 Stáhnout
Zpráva o hospodaření 2017 Zpráva o hospodaření školy 2017 Stáhnout
Zpráva o hospodaření 2016 Zpráva o hospodaření školy 2016 Stáhnout

 

Další dokumenty

Dokument Popis Odkaz
PPŠPP 2019-2020 Plán práce školního poradenského pracoviště 2019-2020 Stáhnout
MPP 2019-2020 Minimální preventivní program – ZŠ Vysoké nad Jizerou 2019-2020 Stáhnout
Vyhodnocení MPP 2018/2019 Vyhodnocení MPP 2018/2019 – ZŠ Vysoké nad Jizerou Stáhnout
Krizový plán Krizový plán ZŠ Vysoké n. Jiz., součást minimálního preventivního programu Stáhnout
Autoevaluace školy Vlastní hodnocení školy 2016 – 2019 Stáhnout