DUM

Český jazyk, 3.-4. tř.
Čtení s porozuměním I STÁHNOUT
Čtení s porozuměním II STÁHNOUT
Čtení s porozuměním III STÁHNOUT
Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po B STÁHNOUT
Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po L STÁHNOUT
Procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po L STÁHNOUT
Vyjmenovaná a příbuzná slova po M STÁHNOUT
Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M STÁHNOUT
Vyjmenovaná slova po P STÁHNOUT
Opakování vyjmenovaných slov po L, M, P STÁHNOUT
Slova spisovná, nespisovná, hanlivá a lichotivá STÁHNOUT
Vyjmenovaná a příbuzná slova STÁHNOUT
Četba s porozuměním, práce s textem STÁHNOUT
Rody, vzory a pády podst. jmen rodu středního a ženského STÁHNOUT
Podst. jména rodu mužského (vzory, pády, koncovky) STÁHNOUT
Časování sloves STÁHNOUT
Vyjmenovaná slova, podst. jména, slovní druhy STÁHNOUT
Křížovky s opakování podst. jmen a sloves STÁHNOUT
Tvoření vět, pády podst. jmen, slovní druhy STÁHNOUT
Shoda podmětu a přísudku STÁHNOUT
Všech 20 souborů – komprimované STÁHNOUT
Matematika, 3.-4. tř.
Násobení, dělení do 50, sčítání a odčítání do 100 (I) STÁHNOUT
Slovní úlohy STÁHNOUT
Násobení, dělení do 50, sčítání a odčítání do 100 (II) STÁHNOUT
Násobení, dělení do 50, sčítání a odčítání do 100 (III) STÁHNOUT
Násobení, dělení do 50, sčítání a odčítání do 100 (IV) STÁHNOUT
Násobení, dělení do 50, sčítání a odčítání do 100 (V) STÁHNOUT
Procvičování násobilky 6, 7, 8, 9 STÁHNOUT
Slovní úlohy – jednoduché (násobení, dělení) STÁHNOUT
Slovní úlohy – složené (násobení, dělení, sčítání, odčítání) STÁHNOUT
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 s přechodem přes desítku STÁHNOUT
Násobení a dělení STÁHNOUT
Rýsování a výpočet obvodu trojúhelníku, čtverce a obdélníku STÁHNOUT
Zábavné počítání (sčítání, odčítání, násobení) STÁHNOUT
Písemné sčítání a odčítání STÁHNOUT
Slovní úlohy (písemné sčítání, násobení) (I) STÁHNOUT
Rýsování STÁHNOUT
Slovní úlohy (písemné sčítání, násobení) (II) STÁHNOUT
Římské číslice, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení STÁHNOUT
Zlomky STÁHNOUT
Procvičování – složené příklady, dělení se zbytkem, početní řetězec STÁHNOUT
Všech 20 souborů – komprimované STÁHNOUT
Matematika, 5. tř.
Velká čísla (čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání) STÁHNOUT
Rovnice a nerovnice STÁHNOUT
Rovnoběžky, různoběžky, kolmice STÁHNOUT
Čtyřúhelníky STÁHNOUT
Tři způsoby rýsování pravoúhelníků, rýsování kosočtverce STÁHNOUT
Pořadí výpočtů, matem. zákony u sčítání a násobení, násobení víceciferným činitelem, slovní úlohy STÁHNOUT
Opakování – velká čísla, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení STÁHNOUT
Obvod a obsah STÁHNOUT
Rýsování čtverce, výpočet obvodu a obsahu, vlastnosti uhlopříček čtverce a obdélníku STÁHNOUT
Trojúhelník obecný a pravoúhlý STÁHNOUT
Zlomky STÁHNOUT
Opakování probraného učiva STÁHNOUT
Opakování geometrie STÁHNOUT
Tělesa STÁHNOUT
Zlomky, smíšená čísla, desetinná čísla STÁHNOUT
Souřadnice STÁHNOUT
Graf, hůlkový diagram STÁHNOUT
Desetinná čísla STÁHNOUT
Graf, zpracování údajů do tabulky STÁHNOUT
Číselné soustavy STÁHNOUT
Všech 20 souborů – komprimované STÁHNOUT
Anglický jazyk 2.-9. tř.
2. tř. – Colours, básničky STÁHNOUT
2. třída – Colours STÁHNOUT
2. tř. – Numbers STÁHNOUT
3. tř. – čtení STÁHNOUT
3. tř. – The alphabet STÁHNOUT
4. tř. – být, mít (úvodní list) STÁHNOUT
4. tř. – To be, to have got STÁHNOUT
4. tř. – Months STÁHNOUT
4. tř. – Co do skupiny nepatří (úvodní list) STÁHNOUT
4. tř. – Co do skupiny nepatří STÁHNOUT
5. tř. – čtení STÁHNOUT
5. tř. – In the town STÁHNOUT
5. tř . – A letter to a friend STÁHNOUT
6. tř. – Mum is talking to a psychologist STÁHNOUT
6. tř. – Křížovka (úvodní list) STÁHNOUT
6. tř. – Křížovka STÁHNOUT
6. tř. – Picture colouring STÁHNOUT
7. tř. – True – false sentences STÁHNOUT
7. tř. – Describe the places of the town in the picture STÁHNOUT
8. tř. – Complete the right prepositions STÁHNOUT
8. tř. – Opposites STÁHNOUT
9. tř. – Right word order STÁHNOUT
9. tř. – Anglické reálie STÁHNOUT
9. tř. – Making plurals STÁHNOUT
Všechny soubory – komprimované STÁHNOUT
Finanční gramotnost 6.-9. tř.
Svět a ekonomika I, 8.-9. tř., zeměpis STÁHNOUT
Svět a ekonomika II, 8.-9. tř., zeměpis STÁHNOUT
Svět a ekonomika III, 8.-9. tř., zeměpis STÁHNOUT
Svět a ekonomika IV, cvičení, 8.-9. tř., zeměpis STÁHNOUT
Energetika v domácnosti I, 9. tř., domácnost STÁHNOUT
Energetika v domácnosti II, cvičení, 9. tř., domácnost STÁHNOUT
Finance I, 9. tř., občanská výchova STÁHNOUT
Finance II, 9. tř., občanská výchova STÁHNOUT
Finance III, 9. tř., občanská výchova STÁHNOUT
Finance IV, 9. tř., občanská výchova STÁHNOUT
Rodinný rozpočet – dovolená, 9. tř. STÁHNOUT
Přímé bankovnictví, 9. tř. STÁHNOUT
Pojištění, 9. tř. STÁHNOUT
RPSN a spotřebitelský úvěr, 9. tř. STÁHNOUT
Reklamace zboží v záruční lhůtě, 9. tř. STÁHNOUT
Studentské účty, 9. tř. STÁHNOUT
Peníze, 9. tř. STÁHNOUT
Platební karty, 9. tř. STÁHNOUT
Ochranné prvky platební karty, 9. tř. STÁHNOUT
Finanční produkty – kam uložit peníze, 9. tř. STÁHNOUT
Všechny soubory – komprimované STÁHNOUT
Přírodopis 6.-9. tř.
Fotosyntéza, 6. tř. STÁHNOUT
Význam stromů, 6. tř. STÁHNOUT
Výjimečné rostliny, 6. tř. STÁHNOUT
Význam okraje lesa, 6. tř. STÁHNOUT
Jehličnany, 6. tř. STÁHNOUT
Stavba stonku jednoděložných a dvouděložných rostlin, 7. tř. STÁHNOUT
Semena a plody rostlin, 7. tř. STÁHNOUT
Ptáci, 7. tř. STÁHNOUT
Léčivé a jedovaté rostliny, 7. tř. STÁHNOUT
Fenologický strom, 7.tř. STÁHNOUT
Dýchací soustava, 8. tř. STÁHNOUT
Trávicí soustava, 8. tř. STÁHNOUT
První pomoc, 8. tř. STÁHNOUT
Mozek, 8. tř. STÁHNOUT
Lidské srdce, 8. tř. STÁHNOUT
Zemětřesení, 9.tř. STÁHNOUT
Nerosty a horniny, 9. tř. STÁHNOUT
Stavba zemského tělesa, 9. tř. STÁHNOUT
Vznik Země a nejstarší formy života, 9. tř. STÁHNOUT
Buněčný základ života, 9. tř. STÁHNOUT
Všechny soubory – komprimované STÁHNOUT
Vlastivěda 4.-5. tř.
Časová osa, 4. tř. STÁHNOUT
Pravěk, úvodní list, 4. tř. STÁHNOUT
Pravěk – příběhy, 4. tř. STÁHNOUT
Kdo byl kdo, 4. tř. STÁHNOUT
O Karlu IV., 4. tř. STÁHNOUT
Vodstvo ČR, 4. tř. STÁHNOUT
Barvy na mapách, 4. tř. STÁHNOUT
Průmysl ČR, 4. tř. STÁHNOUT
Husitské války, 4. tř. STÁHNOUT
Stavební slohy, 4. tř. STÁHNOUT
Stavební slohy – gotické okno, 4. tř. STÁHNOUT
Stavební slohy – renesanční dům, 4. tř. STÁHNOUT
Stavební slohy – rotunda (model), 4. tř. STÁHNOUT
Pohoří ČR, 4. tř. STÁHNOUT
ČR v číslech, 5. tř. STÁHNOUT
Evropa, 5. tř. STÁHNOUT
Vodstvo Evropy, 5. tř. STÁHNOUT
Povrch Evropy, 5. tř. STÁHNOUT
Kraje ČR, 5. tř. STÁHNOUT
Plán místa, 5. tř. STÁHNOUT
Hurá do školy, 5. tř. STÁHNOUT
V zámku a podzámčí I, 5. tř. STÁHNOUT
V zámku a podzámčí II – mapa, 5. tř. STÁHNOUT
1. světová válka, 5. tř. STÁHNOUT
2. světová válka, 5. tř. STÁHNOUT
Všechny soubory – komprimované STÁHNOUT