Informační schůzka 18.9.2019

Program informační schůzky 18. 9. 2019 (začátek 15.00 hod)

  • Informace ke školnímu řádu (hodnocení chování, omlouvání žáků a další)
  • Koncepce domácí přípravy
  • Elektronická žákovská knížka
  • Možnost vánočního fotografování dětí
  • Školní projekty
  • Beseda s přednáškou na aktuální téma „Bezpečné chování na internetu“, přednáší Ing. Viktor Janouch, Ph.D., cca od 15.30 hodin.

Probíhá v rámci projektu Internet s rozumem pod záštitou Ministerstva školství. Během cca 60 min. se rodiče a pedagogové seznámí se způsoby a pravidly, jak se bezpečně chovat na internetu. Vše je prokládáno zajímavými příklady a ukázkami z praxe.