Pro veřejnost

> Informace o zpracování osobních údajů ve škole dle GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole [.pdf]

> Vnitřní předpis o ochraně a zpracování osobních údajů

Vnitřní předpis o ochraně a zpracování osobních údajů [.pdf]

> Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informace k nákladům vzniklým organizaci v souvislosti se zaváděním opatření dle GDPR a odpověď ředitelky ZŠ ze dne 21. 05. 2018 [.pdf]

> Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů [.pdf]