Školní jídelna

Kontaktní údaje:

Mobil:        608 217 391
Telefon:           481 593 388
E-mail:             jidelnavysoke@seznam.cz


Akuální jídelníček ke stažení ZDE:

jidelnicek

Pozor, změna: odhlašování ze stravování nejméně 2 dny předem. Čtěte níže (Organizace šk. stravování).

Organizace školního stravování – ZDE

Vnitřní řád školní jídelny – ZDE

Co rodiče nevědí o školním stravování – článek čtěte zde

 


Seznam alergenů a jejich číslování:

alergeny

Bližsí informace k nahlédnutí zde: alergeny-seznam.pdf


Informace pro strávníky:

Úhrada stravného

Od školního roku 2016/2017 platí úhrada stravného:
1. TRVALÝM PŘÍKAZEM Z VAŠEHO BANKOVNÍHO ÚČTU
Platba se provádí zálohově v měsíčních intervalech do 20. dne v měsíci (Stravné na měsíc září nejpozději do 20. srpna, na říjen do 20. září atd.)

číslo účtu: 2900808071/2010
variabilní symbol: žákovi přidělen
specifický symbol pro platbu obědů: 1

 

2. V HOTOVOSTI V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Pouze nejnutnější případy.
Zálohu na měsíc září je nutné uhradit poslední týden v srpnu v kanceláři ŠJ.

CENA STRAVY
Cena za stravu pro jednotlivé kategorie žáků, kteří v průběhu školního roku od
01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 dovrší:

7-10 let 23 Kč zálohová platba 500 Kč
11-14 let 25 Kč zálohová platba 550 Kč
15 let a více 26 Kč zálohová platba 550 Kč
cizí strávník 55 Kč zálohová platba 1 150 Kč