Školská rada

O působnosti školské rady se dočtete zde.

O provedení a výsledcích voleb do školské rady (listopad 2017) čtěte zde.

Členové školské rady:

1) zástupce zřizovatele – jmenován zřizovatelem

Ing. Markéta Zelinková

e-mail: mzelinkova@iss-vysokenj.cz

telefon: 481 351 213; 606 484 272

 

2) zástupce rodičů – zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků

Bc. Jitka Křížová

e-mail: sikolova.j@seznam.cz

telefon: 604 319 092

 

3) zástupce školy – zvolen pedagogickými pracovníky dané školy

Mgr. Jana Sajdlová

e-mail: zsvys@seznam.cz; jana.sajdlova@seznam.cz

telefon: 481 593 119; 739 593 177