Vyhodnocení dotazníkového šetření

V období 1. poloviny letošního května jsme požádali rodiče o vyplnění dotazníku pro získání zpětné vazby v oblasti distančního vzdělávání žáků.
Vyhodnocení pro jednotlivé stupně ZŠ naleznete pod odkazy níže. Všem respondentům děkujeme.

I. stupeň

II. stupeň