Kroužky

 ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK

Kroužek pro žáky II. stupně doplňuje zábavnou formou učivo fyziky. Koná se každou středu od 13:00 hod. na sále školy.

logo-LBC-kraj2

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A HER

Klub pro žáky 1. stupně vede paní učitelka Lenka Farská, schází se v pátek od 13 hod. do 14:30 hod., a klub pro 2. stupeň paní učitelka Karla Hlaváčová, schází se v pondělí od 13 hod. do 14:30 hod.    plakátek

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Klub vede paní učitelka Hynková, je určen pro žáky I. stupně a probíhá vždy v pondělí od 13 hod. do 14:30 hod.

KLUB KONVERZACE V ANGLIČTINĚ

Pro žáky I. stupně se koná ve čtvrtek od 13:00 do 14:30 hod., pro žáky II. stupně ve středu od 13:00 do 14:30 hod.

KLUB BADATELSKÝ

Je určen žákům I. stupně a probíhá v pondělí od 13:00 do 14:00 hod.

TURISTICKÝ KROUŽEK

Kroužek vede paní učitelka Hynková. Každých 14 dní, vždy v sobotu, je naplánován zajímavý výlet. Každý je srdečně zván.                                            Přihláška do turistického kroužku k tisku [.pdf]        Přehled turistických výprav pro 2. pololetí 2019

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK

Pro žáky II. stupně, informace o konání u paní učitelky Haklové.