Kroužky

ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK

Kroužek pro žáky II. stupně doplňuje zábavnou formou učivo fyziky. Koná se každou středu od 13:00 hod. na sále školy.

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A HER

Klub pro žáky I. stupně vede paní učitelka Lenka Farská, schází se v pondělí (3. – 5. třída) a v  pátek (1. a 2. třída) vždy od 13 hod. do 14:30 hod., a klub pro II. stupeň paní učitelka Karla Hlaváčová, schází se v pondělí na sále ZŠ od 13 hod. do 14:30 hod.

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Klub vede paní učitelka Hynková, je určen pro žáky I. stupně a probíhá vždy v pondělí od 13:00 hod. do 14:30 hod.

KLUB KONVERZACE V ANGLIČTINĚ

Pro žáky II. stupně se koná ve středu od 13:00 hod. do 14:30 hod. na sále ZŠ.

KLUB BADATELSKÝ

Je určen žákům 4. a 5. třídy a probíhá v pondělí od 13:00 hod. do 14:30 hod.

TURISTICKÝ KROUŽEK

Kroužek vede paní učitelka Hynková. Každých 14 dní, vždy v sobotu, je naplánován zajímavý výlet. Každý je srdečně zván.
Přehled turistických výprav pro 1. pololetí 2020