Projekty

» Projekt Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2019 byl podpořen z rozpočtu Libereckého krajelogo-lbc

» Projekt I. pololetí 2019-2020: Revoluční rok 1989

» Školní projekt 2019-2020: Pohádky

» Šablony II. – realizace dvouletého projektu začíná 01. 09. 2019 – spolufinancováno MŠMT a EU

Plakátek Kvalitní vzdělání pro všechny

» Projekt pro II. pololetí šk. roku 2018-19: Historie a řemesla našeho regionu

logo-LBC-kraj

» Projekt šk. roku 2018-19 a 2019-20: Podpora čtenářské a matematické gramotnosti

NAKAP LK logolink horizontal color

» Projekt roku 2018: 100. výročí vzniku republiky

» Projekt MODERNÍ ŠKOLA

» Projekt MAP Jilemnicko

» Projekt šk. roku 2016-2017: Ten dělá to a ten zas tohle

» Projekt šk. roku 2016-2017: Sportu zdar